Մեր ընկերները

Բժ․ Լիլիթ Ավետիսյան

Բժշկագիտություն, Առողջապահության կազմակերպիչ

Բժ․ Նարեկ Գալստյան

Հանրային Առողջապահության Մագիստրոս, Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ, Հայաստան

Բժ․ Նանե Մնացականյան

Բժշկագիտություն, հանրային առողջություն, առողջապահության կառավարում

Բժ․ Գևորգ Դռնոյան

Բժշկագիտություն, Կենսաբժշկական ճարտարագետ, Բուժհաստատությունների Բիզնես Կառավարում

Բժ․ Հայկուհի Շամցյան

Սրտաբան

Լուսինե Ժամհարյան, կ․գ․թ․

Դեղագետ, Դեղարարության էկոնոմիկա և կազմակերպում, Որակի ապահովում և Աուդիտ

Ռուզաննա Մովսեսյան

Համակարգչային ճարտարագետ, բժշկական կազմակերպությունների կառավարիչ, մագիստրոս

  • Տուբերկուլոզի բուժման համար լաբորատոր ծախսանյութերի քանակական, վաղ արձագանքման էլեկտրոնային համակարգ

 

Էմին Մանուկյան

Ծրագրային ապահովման ճարտարագիտություն, հսկողություն և ավտոմատացում, ԳԹ

  • Պետական և մասնավոր լաբորատորիաների կլինիկական տվյալների ինտեգրում էլեկտրոնային առողջապահական Արմեդ համակարգ

Բժ. Քրիստինա Սարգսյան

Ներզատաբան, հանրային առողջության մագիստրոս

  • Հայաստանում բուժաշխատողների հավաստագրման գործընթացի վերափոխում. eTest հարթակի ստեղծում-դիզայն, իրականացում և նկարագրական վերլուծություն
  • Շաքարային դիաբետի ազգային ռեգիստր. ներդրումը Հայաստանում

Բժ. Քրիստինե Պողոսյան

Ներզատաբան, հանրային առողջության մագիստրոս

  • Միջազգային Նորմալիզացված Հարաբերության (ՄՆՀ) որակի գնահատումը վարֆարին ընդունող հիվանդների մոտ մեխանիկական փականի վիրահատությունից հետո
  • Բազմակոմպոնենտ հեռախոսային հավեկվածի ստեղծում ՄՆՀ հսկողության նպատակով