Կրթաթոշակային ծրագիր

Նպատակներ

Վերապատրաստել անհատներին ինֆորմատիկայի ոլորտում

  • Օգտագործել վերապատրաստման հիբրիդային մոդելը, որը թույլ կտա աշխատող մասնագետներին անհատական մասնակցություն ունենալ ինֆորմատիկայի ոլորտում
  • Օգտվել Հայաստանում առկա փորձագիտությունից՝ դասավանդումը համալրելով ԱՄՆ փորձագետներով
  • Յուրաքանչյուր գործընկերոջ համար ստեղծել պրոֆեսիոնալ ցանց, որից նա կարող է օգտվել իր
  • կարիերայի ընթացքում
    Բարձրացնել յուրաքանչյուր գործընկերոջ որակավորումը գիտական կոնֆերանսների, շնորհանդեսների մասնակցության և հրապարակումների միջոցով

Մասնագիտացված դասընթացների շարք

Ապրիլ 16, 2022

Overview of Health Informatics, Introduction to Field, Overview of the Course

James Dickhoner

Ապրիլ 19, 2022

Public Health Informatics

Armine Lulejian

Ապրիլ 23, 2022

Introduction to Healthcare in Armenia: American Doctor’s Perspective

Shant Shekherdimian

Ապրիլ 26, 2022

Electronic Health Records & Patient Portals: General Overview

James Dickhoner

Մայիս 7, 2022

Healthcare in Armenia: eHealth Perspective

Armine Sargsyan

Լուսանկարների պատկերասրահ