Դասախոսները

Dr. Madison Harris, OTD

Բժ․ Անահիտ Սարգսյան

Բժ. Աստղիկ Բաղդասարյան

Բժ․ Արմինե Գրիգորյան

Բժ. Անահիտ Զախարյան

Լիլիթ Մ․ Ռոզենբերգ, M.A., LEP

Թինա Բալասանյան, M.S.

Աննա Փեյջ, M.S., LEP

Սետա Կազանջյան, բ․գ․թ.

Մարալ Աղվինյան, բ․գ․թ.

Դայան Ալթունջ (DNP, RN, CPHON)

Թելմա Առաքելյան, M.A., Ed.S.

Ֆիմմի Հադդադյան, M.S.

Նարինե Խեմիչյան, Psy.D.

Լուկաս Զուլո, գ․թ․

Բժ. Սայրըս Ռենգեն

No more instructors