Տեսողական նյարդի սկավառակի փոսիկ, բուժման եղանակները։ Կլինիկական դեպք

Բժ․ Հասմիկ Շահնազարյան

ՀՀ