Լրացուցիչ աղբյուրներ

Մանկաբուժության որոնման hedges մեթոդ

Տվյալների շտեմարանի տարիքային զտիչներ օգտագործելու փոխարեն խորհուրդ ենք տալիս որոնման համար օգտագործել MeSH տերմինները (հայտնի են նաև որպես մանկաբուժության որոնման hedges մեթոդ): Սա ստանդարտացված որոնման ռազմավարություն է, որն օգնում է դուրս բերել համապատասխան հոդվածներ։

Օգտագործելով աստղանիշով կրճատում, որոնման այս տերմինները գեներացնում են բոլոր բառերը, որոնք սկսվում են նույն կերպ։ Օրինակ՝ child* բառով որոնումը դուրս կբերի հոդվածներ, որտեղ օգտագործում են child, child’s, children, children’s, childhood բառերը:

Ստորև նշված մեթոդը կարող եք կիրառել մանկաբուժության վերաբերյալ կամ ավելի կոնկրետ տարիքային խմբերի համար փնտրումներ կատարելիս։

Նեոնատալ նորածիններ

neonat* OR newborn OR newborns OR NICU

Նորածիններ

infan* OR baby OR babies

Նախադպրոցական տարիքի երեխա

preschool* OR pre-school* OR toddler OR toddlers

Երեխա

child* OR pediatric*

Դեռահաս

teen* OR adolescen* OR pediatric*

Երիտասարդ չափահաս

“young adult” OR “young adults”

 

Ամսագրի հոդվածներ

Gitterman, D. P., Langford, W. S., & Hay, W. W., Jr (2018). The uncertain fate of the National Institutes of Health (NIH) pediatric research portfolio. Pediatric research, 84(3), 328–332.

Hay, W. W., Jr, Gitterman, D. P., Williams, D. A., Dover, G. J., Sectish, T. C., & Schleiss, M. R. (2010). Child health research funding and policy: imperatives and investments for a healthier world. Pediatrics, 125(6), 1259–1265.

Gitterman, D. P., Langford, W. S., & Hay, W. W., Jr (2018). The Fragile State of the National Institutes of Health Pediatric Research Portfolio, 1992-2015: Doing More With Less?. JAMA pediatrics, 172(3), 287–293.

Վեբկայքեր

United States Health and Human Services – Read the Belmont Report.