Լրացուցիչ աղբյուրներ

Սահմանումներ

Ապացուցահեն բժշկությունը «յուրաքանչյուր պացիենտի խնամքի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու նպատակով առկա լավագույն տվյալների բարեխիղճ, հստակ և խելամիտ կիրառումն է» կամ կարելի է այն սահմանել որպես լավագույն գիտական ապացույցների, կլինիկական փորձի և  պացիենտների տեսակետների համակցություն:

Ապացուցահեն բժշկության (EBP)-ի քայլերը կարելի է հիշել որպես AAAAA.

Հարցադրում–անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հստակ պատասխանելի հարցի վերածելու գործընթացն է:

Ձեռքբերում-այդ հարցին պատասխանելու համար լավագույն ապացույցները փնտրելը

Գնահատում–ապացույցները քննադատաբար գնահատելն է դրանց արժանահավատության, ազդեցության և կիրառելիության տեսակետից

Կիրառում–ձեր կողմից քննադատաբար տրված գնահատականը ձեր կլինիկական փորձի, ինչպես նաև պացիենտի յուրահատուկ կենսաբանության, տեսակետների և հանգամանքների հետ համակցելն է:

Հասանելիություն–որոշում է 1-4-րդ քայլերը կատարելու գործընթացի արդյունավետությունը և այդ քայլերի հետագա բարելավման ուղղությունները:

Ամսագրի հոդվածներ

  • Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ (Clinical research ed.), 312(7023), 71–72. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71
  • Sackett D. L. (1997). Evidence-based medicine. Seminars in perinatology21(1), 3–5. https://doi.org/10.1016/s0146-0005(97)80013-4
  • Zwarenstein, M., & Reeves, S. (2006). Knowledge translation and interprofessional collaboration: Where the rubber of evidence-based care hits the road of teamwork. The Journal of continuing education in the health professions, 26(1), 46–54. https://doi.org/10.1002/chp.50
  • Bohnenkamp, S., Pelton, N., Rishel, C. J., & Kurtin, S. (2014). Implementing evidence-based practice using an interprofessional team approach. Oncology nursing forum, 41(4), 434–437. https://doi.org/10.1188/14.ONF.434-437

 

Վեբկայքեր

 

Գրքեր