Ուսուցման նպատակները

Այս բաժնում դուք կսովորեք՝

  • Սահմանել շփման եզրերը և բացատրել, թե ինչպես կարող է դա օգուտ տալ ապացուցահեն բժշկությանը (EBP)
  • Նշել աղբյուրներ՝ գործողությունները պլանավորելու կամ ինստիտուցիոնալ մակարդակում ապացուցահեն բժշկության փոփոխությունները ներդնելու համար