Ուսուցման նպատակները

Այս բաժնում դուք կսովորեք՝

  • Նշեl, թե ինչ պատճառով են երեխաների վերաբերյալ հետազոտությունները սահմանափակ քանակի
  • Բացատրեl, թե ինչպես կարելի է փոփոխել PICO մոդելը ոսկե ստանդարտ չունեցող հարցի համար