Ուսուցման նպատակները

Այս բաժնում դուք կսովորեք՝

  • Ապացուցահեն բժշկության սահմանումը
  • Բացատրել ապացուցահեն բժշկության դերն ու նշանակությունը բժշկական պրակտիկայում