Ուսուցման նպատակները

 Այս բաժնում դուք կսովորեք՝

  • Ձևակերպել հարց՝ առաջնորդվելով PICO մոդելով
  • Համակցել յուրաքանչյուր հարցի տեսակ իր համապատասխան ուսումնասիրության տեսակի հետ