Ուսուցման նպատակները

 Այս բաժնում դուք կսովորեք՝

  • Անվանել տեղեկատվության աղբյուրը և բացատրել դրա կարևորությունը