Ելույթի դասընթացներ

Այս դասընթացը ներկայացնում է դիսմորֆոլոգիայի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն։ Դիսմորֆոլոգիան կլինիկական գենետիկայի կարևոր ասպեկտներից մեկն է։
Այս դասընթացին կծանոթանանք երեխաների և դեռահասների սեռական հասունացման նորմալ զարգացման օրինաչափություններին, և կիմանանք, թե երբ պետք է բժիշկը կասկածի, որ գործ ունի վաղահաս սեռական հասունացման հետ:
Այս դասընթացում ներկայացված են մանկական ներզատաբանության որոշ անհետաձգելի դեպքեր, որոնք կարող են դրսևորվել ամբուլատոր պայմաններում կամ շտապ օգնության բաժանմունքում, ինչպիսիք են երեխաների և դեռահասների մոտ դիաբետիկ կետոացիդոզը, մակերիկամային կրիզը, հիպերկալցեմիան, հիպոկալցեմիան և թիրեոտոքսիկ կրիզը։